Očekáváné události

18. 11. 2020 10:03

25. listopadu 2020: Konference Násilí na ženách a pandemie covid-19

Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR zve na mezinárodní odbornou online konferenci k problematice domácího a genderově podmíněného násilí v souvislosti s pandemií covid-19. Záštitu nad konferencí převzaly vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková a místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská.

Zajištění pomoci obětem patří k prioritám stávajícího akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí. Oběti domácího a sexuálního násilí však během pandemie covid-19 čelí ještě většímu ohrožení než v minulosti. Kvůli preventivním opatřením je pro ně složitější vyhledat pomoc a svou situaci řešit. V řadě rodin také roste napětí a může docházet k eskalaci konfliktů. Zvýšení ochrany obětí domácího a sexuální násilí je tedy nyní o to naléhavějším problémem.

Konference se pokusí zodpovědět následující otázky: Jak se projevila pandemie covid-19 na násilí na ženách? Je český systém pomoci obětem efektivní i během „lockdownu“ a dalších omezení běžného života? Jaká opatření na pomoc obětem násilí byla během pandemie přijata v ČR a jaká v zahraničí? Jaké jsou zkušenosti organizací poskytujících pomoc obětem? A jak může stát zajistit, aby každá oběť násilí dosáhla na adekvátní pomoc i během pandemie covid-19?

Termín a čas

25. listopadu 2020 od 10.00 do 15.30 hodin. Sledovat ji můžete živě na Youtube To je rovnost.

Tematické bloky

  • rozsah a povaha násilí na ženách v ČR v období pandemie covid-19,
  • reakce státní správy a organizací poskytujících pomoc obětem domácího a sexuálního násilí během pandemie covid-19,
  • zahraniční příklady dobré praxe pomoci obětem během pandemie covid-19.

Celý program konference.

Konference poskytne fórum pro diskusi a výměnu zkušeností mezi státním, neziskovým a akademickým sektorem a je určena všem, kdo se zajímají o téma domácího a sexuálního násilí a pomoci jeho obětem. Poznatky budou využitelné při přijímání opatření na úrovni státní správy i samosprávy a mohou také inspirovat profese poskytující přímou pomoc obětem násilí.

Kontakty

Petra Pichaničová, tel: +420 723 290 201, pichanicova.petra@vlada.cz
V případě Vašeho zájmu zúčastnit se online konference prosíme o registraci na e-mail: pavlicek.michal@vlada.cz v termínu do 23. listopadu 2020.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter