Očekáváné události

24. 9. 2014 14:11

25. září 2014: Pracovní skupina pro hodnocení dopadů sankcí projedná implementační plán pro podporu českých producentů

Ve čtvrtek 25. září 2014 se od 15.00 hodin na Úřadu vlády ČR uskuteční jednání Pracovní skupiny pro hodnocení dopadů sankcí v rámci ukrajinské krize.

Pracovní skupina složená ze zástupců Úřadu vlády, Ministerstva zemědělství, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zahraničních věcí a sociálních a hospodářských partnerů projedná aktuální stav v oblasti sankčních opatření. Členové pracovní skupiny se budou dále zabývat implementačním plánem opatření pro podporu české ekonomiky, který bude na své příští schůzi projednávat vláda.

Po jednání pracovní skupiny bude v tiskovém atriu Úřadu vlády k dispozici pro rozhovory vedoucí Pracovní skupiny pro hodnocení dopadů sankcí a státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza.


Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Kontaktní osoba pro případné individuální rozhovory

Alena Buštová, tiskový odbor Úřadu vlády, tel. +420 602 429 621

Pracovní skupina pro hodnocení dopadů sankcí v rámci ukrajinské krize - více informací pro vás
Cílem pracovní skupiny vzniklé na začátku srpna, která se sejde již po páté, je shromažďování informací o dopadech sankcí na českou ekonomiku, monitoring vývoje v české ekonomice v souvislosti s těmito sankcemi a příprava podkladů a doporučení pro jednání vlády. Pracovní skupině předsedá státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza a sestává ze zástupců Úřadu vlády, Ministerstva zemědělství, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zahraničních věcí a sociálních a hospodářských partnerů. Pracovní skupina v první fázi své činnosti sestavila materiál Hodnocení dopadů sankcí v rámci ukrajinské krize, na něj nyní navazuje implementační plán krátkodobých a dlouhodobých opatření pro českou ekonomiku.


Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2376/2596
www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter