Očekáváné události

25. 8. 2014 19:04

27. srpna 2014: Schůze vlády ČR, TK cca v 17:00 hod.

Členové vlády ve středu 27. srpna 2014 od 14.00 hodin projednají mimo jiné:

 • Novelu zákona o rozpočtových pravidlech, předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí.
  Obsahem návrhu je především úprava pravomocí poskytovatelů dotací s cílem zrychlit proces čerpání prostředků z evropských fondů.
 • Novelu zákona o spotřebních daních, předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí.
  Cílem návrhu je přijetí opatření nezbytných ke zlepšení efektivity výběru daní a zamezení zneužívání a obcházení daňových předpisů.
 • Novelu školského zákona a dalších souvisejících zákonů, předkládá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy.
  Novela se týká především pravidel vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami, podmínek konání závěrečné zkoušky u výučních oborů a postavení ředitelů veřejných škol a školských zařízení.
 • Návrh na zajištění organizace třetí konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst v ČR v roce 2016, předkládá: ministryně pro místní rozvoj.
  Vláda zváží možnost ucházet se o pořadatelství prestižní celosvětové konference OSN, která by přispěla k propagaci České republiky jako atraktivní kongresové destinace.
 • Přehled plnění priorit vlády, uvedených v Programovém prohlášení vlády, ve vztahu k přípravě souvisejících návrhů právních předpisů, předkládá: předseda vlády a ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu.
  Cílem materiálu je informovat členy vlády o tom, které priority si dle názoru dotčených ministrů vyžádají legislativní opatření a o stavu souvisejících legislativních prací vlády.
 • Informaci k agendě státní služby, předkládají: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu a ministr vnitra.
  Vláda se seznámí s aktuální situací kolem služebního zákona.
 • Shrnující materiál Pracovní skupiny pro hodnocení dopadů sankcí, předkládá: předseda vlády.
  Vláda prodiskutuje vyhodnocení aktuální situace dopadu sankcí na českou ekonomiku a zváží implementaci doporučených opatření Pracovní skupiny vedené státním tajemníkem pro evropské záležitosti.

Kompletní program jednání.

13.55 – fototermín

cca 17.00 – tisková konference po jednání vlády (Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)

Podmínkou účasti na tiskových konferencích je společenský oděv.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2376/2596
www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter