Očekáváné události

26. 5. 2014 17:18

28. května 2014: Schůze vlády ČR, TK po 14.00 hod.

Členové vlády ve středu 28. května 2014 od 10.00 hodin projednají mimo jiné:

Předmětem této novely je podpora zemědělců formou znovuzavedení tzv. zelené nafty, tedy vracení spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu. Novela navazuje na schválený bod jednání vlády z 2. dubna 2014 předložený ministrem zemědělství.

  • Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2015 až 2017, předkládá 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí.

Návrh je na jednání vlády předkládán již po páté s cílem dokončit přípravu státního rozpočtu na příští rok.

Návrh novely zdokonaluje a aktualizuje proces tvorby a aplikace strategických dokumentů určených pro efektivní zacílení veřejné podpory regionálního rozvoje.

Cílem předkládaného návrhu je doplnit stávající soubor národních kulturních památek tak, aby byl dostatečně reprezentativní a podával ucelenější představu o veškerém kulturním dědictví ČR.

  • Návrh koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství, předkládají ministr průmyslu a obchodu, 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí, ministři zemědělství a životního prostředí.

Vláda podruhé posoudí podrobněji rozpracované varianty regulace cen ve vodárenství.

  • Návrh investiční pobídky pro strategickou investiční akci společnosti LEGO Production s.r.o., předkládá ministr průmyslu a obchodu.

Navrhovaná investiční pobídka podpoří rozšíření výroby a vznik nových pracovních míst na Kladensku.

Kompletní seznam projednávaných bodů.

09.55 – fototermín

po 14.00 – tisková konference po jednání vlády (Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)


Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.


Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2376/2596
www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter