Očekáváné události

26. 9. 2017 13:26

28. září 2017: Den otevřených dveří ve Strakově akademii

Ve čtvrtek 28. září 2017 otevírá veřejnosti Úřad vlády ČR prostory Strakovy akademie, sídla vlády České republiky. Objekt bude pro veřejnost otevřen od 10 do 16 hodin. K vidění budou vybrané prostory úřadu, a to především jednací sál vlády nový či starý tiskový sál a další zajímavá místa této významné budovy.

Návštěvníci budou mít také jedinečnou příležitost shlédnout výstavu Čeští vědci a jejich vynálezy. Originální karikatury instalované v prvním patře Strakovy akademie zapůjčené Akademií věd ČR představují nejvýznamnější české vědce a jejich nejslavnější objevy. Hlavním cílem expozice je představit české vědce, vynálezce a objevitele, připomenout sílu inovací jako jednoho z hlavních hybatelů lidského vývoje a přiblížit historii vědy.

Strakova akademie

Majestátní novobarokní budova ležící na nábřeží Edvarda Beneše v Praze sloužila po dokončení její stavby v roce 1896 jako studentská kolej pro nemajetné syny českých šlechtických rodin. Stavbu projektoval architekt Václav Roštlapil a na výzdobě budovy se podíleli sochaři Josef Mauder a Celda Klouček. Ke Strakově akademii patří i rozlehlá zahrada budovaná pod dohledem Františka Thomayera.

Od roku 1921 ve Strakově akademii sídlil Československý svaz studentstva a později studentský spolek Akademický dům. Kromě toho zde byla umístěna některá ministerstva a státní úřady. Od dubna roku 1939 začala budovu využívat protektorátní vláda a Strakova akademie podstoupila rozsáhlou rekonstrukci. Po druhé světové válce byla budova vyhrazena pro potřeby nové československé vlády a do roku 1992 zde sídlilo předsednictvo dvaceti poválečných vlád. Od 1. ledna 1993 je Strakova akademie sídlem vlády České republiky.

Další informace o historii budovy Strakovy akademie jsou k dispozici na http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/strakova-akademie-sidlo-vlady-ceske-republiky-3896/

Informace o dnech otevřených dveří v objektech pod správou Úřadu vlády ČR a dalších kulturních akcích naleznete na: http://icv.vlada.cz/cz/dny-otevrenych-dveri-a-kulturni-akce-uradu-vlady-cr-v-roce-2017-153038/tmplid-560/

Těšíme se na vaši návštěvu!

Termín

28. září 2017

10.00–16.00 hodin (Poslední návštěvníci budou vpuštěni do objektu v 16.00 hodin.)

Místo

Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Kontakt pro média na místě

Andrea Šlechtová, Odbor komunikace Úřadu vlády ČR, tel: +420 725 736 268

 

MgA. Martin Ayrer

mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Chief of Press Office
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1

T:  +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter