Očekáváné události

26. 6. 2020 10:52

29. června 2020: Schůze vlády ČR, předpokládaná TK v 16.30

V pondělí 29. června od 14.00 hodin proběhne ve Strakově akademii jednání vlády.

Vláda má na programu například novelu zákona o daních z příjmů, kterou chce změnit systém uplatňování paušální daně tak, aby byl pro poplatníky atraktivnější. Ministři se budou zabývat i novelou zákona o myslivosti, která má pomoci vyřešit problém s přemnožením spárkaté zvěře v lesích, a projednají i stav přípravy Dohody o partnerství a operačních programů pro programové období 2021–2027 či osm kontrolních zpráv Nejvyššího kontrolního úřadu.

Program jednání vlády 29. června 2020 naleznete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-06-29.

Upozorňujeme, že vzhledem k návratu jednání vlády do standardního režimu je opět umožněn příchod médií na doorstep.

Termín

29. června 2020

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

11.30 – příchod médií na doorstep
11.45 – zahájení doorstepu
14.00 – začátek jednání vlády bez fototermínu
16.30 – tisková konference as tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Pro účast na doorstepu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

 

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
Tiskové oddělení
e-mail: tiskove@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2316/2596/2625
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter