Očekáváné události

27. 6. 2022 13:16

29. června 2022: Schůze vlády ČR, předpokládaná TK ve 13.00 hod.

Ve středu 29. června 2022 se ve Strakově akademii uskuteční schůze vlády. Vláda se bude zabývat novou výší příspěvku pro solidární domácnost na druhé pololetí roku 2022 a návrhem na zvýšení částek životního minima a existenčního minima. Projedná i několik poslaneckých legislativních předloh.

Kompletní program jednání vlády 29. června 2022 naleznete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2022-06-29.

Termín

29. června 2022

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

09.00 – příchod médií na doorstep
09.15 – zahájení doorstepu
09.55 – fototermín před začátkem jednání

13.00 – tisková konference as tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

 

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
Tiskové oddělení
e-mail: tiskove@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2316/2596/2625
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter