Očekáváné události

26. 2. 2016 9:24

29. února 2016: Schůze vlády ČR, TK ve 14.00 hod.

Členové vlády v pondělí 29. února 2016 od 10.00 hodin projednají mimo jiné:

 • Zahájení přípravy realizace vodních nádrží v regionech postihovaných suchem a rizikem nedostatku vody, předkládá: ministr zemědělství.
  Návrh na zahájení příprav čtyř vodních nádrží v regionech s výskytem sucha jako součást komplexního řešení problematiky sucha, které ČR již zasáhlo a kvůli němuž vláda proaktivně schválila novou samostatnou koncepci.
 • Časový harmonogram přípravy Systému elektronického mýta po roce 2016, předkládá: ministr dopravy.
  Materiál je předkládán jednak jako reflexe vývoje vyjednávání se stávajícím dodavatelem služeb provozu Systému elektronického mýta, jednak jako výsledek dohody koaličních stran ohledně dalšího vývoje výkonového zpoplatnění po roce 2016 a po roce 2019.
 • Analýzu proveditelnosti legislativy v rámci snižování závislosti na fosilních palivech v podmínkách České republiky, předkládá: ministr životního prostředí.
  Materiál MŽP shrnuje hlavní principy a možnosti postupu přípravy zákona, který by v souladu s programovým prohlášením vlády snížil závislost ČR na fosilních palivech za podmínky, že tím neutrpí konkurenceschopnost tuzemské ekonomiky.
 • Výskyt nelegálních technických herních zařízení (tzv. kvízomatů, slevostrojů) - současná situace a hledání řešení, předkládá: předseda vlády.
  Vláda projedná možnosti urychleného zásahu proti rozšířenému problému nepovolených hazardních her, které obchází loterijní zákon, výběr daní a snahu o ochranu občanů před riziky vzniku patologického hráčství.
 • Mandát pro předsedu vlády Bohuslava Sobotku na summit EU-Turecko, předkládá: předseda vlády.
  Mimořádný summit hlav států a vlád členských zemí EU a představitelů Turecka se uskuteční v Bruselu v pondělí 7. března. Hlavním tématem jednání bude migrační krize a naplňování Společného akčního plánu EU a Turecka, který má za cíl zastavení nelegální migrace a koordinování pomoci syrským uprchlíkům na území Turecka.

Kompletní program jednání vlády na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2016-02-29

09.55 – fototermín
14.00 – tisková konference
(Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/
Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Chief of Press Office
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T: +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter