Očekáváné události

28. 4. 2017 14:03

3. května 2017: Schůze vlády, TK ve 12.00 hod.

Ve středu 3. května 2017 se ve Strakově akademii bude konat schůze vlády ČR. Na programu jednání od 9.00 bude mimo jiné několik poslaneckých návrhů zákonů a tyto body:

 • Návrh nařízení vlády o zápisu do seznamu výzkumných organizací, předkládá ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Předkládaný návrh nařízení vlády stanoví kritéria splnění podmínek pro zápis výzkumné organizace do seznamu a způsob jejich prokazování, podmínky pro změny v zápisu a výmaz ze seznamu, obsah sbírky listin a způsob vykazování příjmů z transferu znalostí výzkumných organizací zapsaných v seznamu výzkumných organizací.
 • Věcný záměr zákona o sociálním podnikání, předkládají ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu, ministryně práce a sociálních věcí a ministr průmyslu a obchodu
  Navrhuje novou definici sociálního podnikání, sociální podnik bude muset více jak 50 % zisku použít na společensky prospěšnou činnost, naopak by měl mít určité výhody.
 • Analýza možného posílení počtu příslušníků Policie České republiky na mezinárodních letištích, předkládá ministr vnitra
  Analýza se zaměřuje na zvýšení bezpečnosti na českých mezinárodních letištích. Materiál je předkládán v souladu s usnesením vlády č. 795 ze dne 31. srpna 2016 k materiálu „Posílení systému ochrany Letiště Václava Havla Praha“, v němž byly uloženy úkoly pro ministra dopravy a ministra vnitra.
 • Bezpilotní letecké prostředky (drony), regulace provozu a ochrana před jejich zneužitím, předkládá ministr vnitra
  Materiál je předkládán na základě usnesení Bezpečnostní rady státu. Jeho účelem je na základě analýzy situace v provozu bezpilotních leteckých prostředků (dronů) vyhodnotit možnosti jejich využívání pro plnění úkolů Policie ČR a současně definovat bezpečnostní rizika spojená s jejich používáním.
 • Priority českého předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy, předkládá ministr zahraničních věcí
  ČR bude zastávat předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy od května 2017 do listopadu 2017. Předsedající země přebírá na půl roku zodpovědnost za směřování a aktivity organizace, resp. Výboru ministrů jako jejího hlavního řídícího orgánu.
 • Akční plán k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí na období 2016–2020, předkládá ministryně práce a sociálních věcí
  Cílem materiálu, který rozpracovává Národní strategii ochrany práv dětí Právo na dětství, je vytvořit v ČR takový systém péče o děti, především ohrožené, který bude zajišťovat důslednou ochranu jejich práv a naplňování jejich potřeb.
 • Návrh usnesení vlády o použití prostředků vládní rozpočtové rezervy na zabezpečení kariérního systému pedagogických pracovníků, předkládá ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
  Ministerstvo školství v návrhu požaduje vyčlenit z letošní rozpočtové rezervy 404 milionů korun na financování realizace schváleného kariérního řádu ve školství.

Kompletní program schůze vlády najdete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2017-05-03. Po skončení zasedání vlády najdete na www.vlada.cz  informace o projednaných bodech a záznam tiskové konference. Informace o vládě najdete také na www.facebook.com/uradvlady nebo na www.twitter.com/strakovka.

Termín

3. května 2017

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

8.55 – fototermín před začátkem jednání

12.00 – tisková konference (čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Pro účast na tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací: http://vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

 

MgA. Martin Ayrer

mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication 
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T:  +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter