Očekáváné události

27. 1. 2017 13:55

30. ledna 2017: Schůze vlády ČR, předpokládaná TK ve 14.00 hod.

V pondělí 30. ledna 2017 se ve Strakově akademii bude konat schůze vlády ČR. Na programu jednání od 10.00 budou mimo jiné:

 • Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, předkládá ministr zdravotnictví
  Novela zákona snižuje roční limit doplatků na léčivé přípravky u dětí do 18 let a seniorů nad 65 let z 2 500 korun na 1 000 korun a u seniorů nad 70 let na 500 korun.
 • Novela insolvenčního zákona, předkládá ministr spravedlnosti
  Cílem navržených změn je rozšířit okruh poctivých dlužníků, tj. osob, které poctivě splácejí své závazky, ale vzhledem k jejich výši se ocitli v dluhové pasti, kterým je umožněn proces oddlužení.
 • Novela zákona o nemocenském pojištění, předkládá ministryně práce a sociálních věcí
  Novela zavádí novou sociální dávku pro osoby, které dlouhodobě a celodenně pečují o těžce nemocné blízké osoby v domácím prostředí. Nový příspěvek počítá s maximální délkou vyplácení 90 kalendářních dnů.
 • Novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, předkládá ministr zdravotnictví
  Novela navrhuje změnit od roku 2019 stávající praxi stanovování výše plateb státu za tzv. státní pojištěnce. V současnosti platí, že vláda může nařízením měnit částku stanovenou zákonem, nově by vyměřovací základ stanovil zákon přímo.
 • Informace o vyslání instruktorů Policie ČR do Irácké republiky, předkládá ministr vnitra
  Informace pro vládu o vyslání pěti instruktorů Policie ČR do Bagdádu za účelem výcviku iráckých policejních sil, které se podílejí na stabilizaci situace v zemi a boji proti tzv. Islámskému státu
 • Mandát pro předsedu vlády Bohuslava Sobotku na zasedání Maltského neformálního summitu 27 hlav států a předsedů vlád členských zemí Evropské unie dne 3. února 2017 ve Vallettě
  Premiér se v pátek zúčastní neformálního summitu prezidentů a předsedů vlád EU27, který se koná na Maltě. Tématem jednání budou vnější aspekty migrace a budoucí směřování EU. Lídři EU27 se budou věnovat také přípravě březnového summitu v Římě, který bude oslavou 60. výročí podepsání zakládajících smluv.
 • Kroky související se zahájením jednání o brexitu a podmínky kandidatury ČR na přesídlení agentur EU z Velké Británie
  Vláda naváže na diskusi z minulého jednání a bude se věnovat přípravě procesu na vyjednávání vystoupení Velké Británie z EU. Kabinet bude řešit jak organizační zajištění vyjednávacího procesu na národní i evropské úrovni, tak otázku kandidatury ČR na přesídlení agentur EU z Velké Británie do ČR.

Kompletní program schůze vlády najdete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2017-01-30. Po skončení zasedání vlády najdete na www.vlada.cz  informace o projednaných bodech a záznam tiskové konference. Informace o vládě najdete také na www.facebook.com/uradvlady nebo na www.twitter.com/strakovka.

Termín

30. ledna 2017

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

9.55 – fototermín před začátkem jednání
14.00 – tisková konference (čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Pro účast na tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací: http://vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

 

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication 
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T:  +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter