Očekáváné události

3. 1. 2021 10:03

4. ledna 2021: Schůze vlády ČR, předpokládaná TK v 16.00

V pondělí 4. ledna od 14.00 hodin se formou videokonference uskuteční první jednání vlády Andreje Babiše v roce 2021. Upozorňujeme, že vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením vlády na základě nouzového stavu kvůli zhoršené epidemické situaci bude omezen počet novinářů na tiskové konferenci a neuskuteční se ani doorstep a fototermín před začátkem jednání.

Vláda se bude zabývat aktuálním vývojem pandemie koronaviru v ČR, návrhem Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění některých politických stran a politických hnutí, investiční pobídkou pro společnost Pars nova, a. s., a vrátí se také k debatě o novele zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii.

Kompletní program jednání vlády 4. ledna 2021 naleznete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-01-04.

Termín

4. ledna 2021

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

14.00 – začátek jednání vlády bez fototermínu
16.00 – tisková konference as tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Důležité informace k akreditaci

Vzhledem k opatřením přijatým vládou České republiky v rámci zamezení šíření koronaviru je, stejně jako na jaře a v souladu s krizovým opatřením, počet přítomných médií na tiskové konferenci omezen. Přítomna budou pouze veřejnoprávní média a celoplošné televize. Pro ostatní média bude dostupná videokonferenčně. V případě, že byste se k videokonferenci rádi připojili, je nutná akreditace nejpozději do pondělí 4. ledna do 13.00 na e-mail akreditace@vlada.cz. Akreditace je možná pouze pro novináře s dlouhodobou akreditací na tiskové konference pořádané Úřadem vlády.

Fototermíny na začátku jednání a doorstep se vzhledem k přijatým opatřením neuskuteční.

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
Tiskové oddělení
e-mail: tiskove@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2316/2596/2625
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter