Očekáváné události

30. 11. 2007 18:33

4.12., 19:30: Zasedání vlády

Členové vlády v úterý 4. prosince 2007 od 19:30 hodin projednají mimo jiné:
- souhrnnou zprávu o plnění vládního programu
- návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
- návrh zákona o povinném značení lihu a o daních z příjmu
- návrh zákona o cestovních dokladech
- nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
- poslanecké návrhy na změnu zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, zákona o Pozemkovém fondu ČR a zákona o dědické, darovací dani a dani z převodu nemovitostí
- poslanecký návrh školského zákona
- statut, jednací řád a zabezpečení finančních zdrojů Komise pro rozvoj Brdska

Kompletní program je k dispozici na www.vlada.cz.

19:25 hod. – fototermín
Termín tiskové konference bude během dne upřesněn.
Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem akce.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter