Očekáváné události

4. 10. 2016 16:07

5. října 2016: Schůze vlády ČR, TK v 12.30 hod.

Členové vlády ve středu 5. října 2016 od 9.00 hodin projednají mimo jiné:

 • Návrh novely nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
  Vláda rozhodne o možném zvýšení minimální měsíční mzdy na 11 000 korun ze současných 9 900 korun. U minimální hodinové mzdy by návrh v případě schválení zavedl spodní hranici 66 korun namísto stávajících 58,70 korun.
   
 • Návrh nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu, předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Návrh nařízení má přinést kompenzaci pro propuštěné zaměstnance společností, které čelí útlumu těžby uhlí a uranu. Dotklo by se především podniků v severních Čechách, na Ostravsku, Karvinsku a Vysočině s tím, že jednou z podmínek příspěvku je, aby v dotyčném kraji byla nezaměstnanost vyšší, než je celorepublikový průměr.
   
 • Aktualizovaný Akční plán pro rozvoj digitálního trhu a 2. zpráva o implementaci Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu, předkládá: předseda vlády
  Akční plán vznikl pod vedením koordinátora digitální agendy. Obsahuje seznam opatření, která jednotliví gestoři ve státní správě připravují na podporu rozvoje digitálního trhu.
   
 • Národní plán rozvoje sítí nové generace, předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Cílem Národního plánu rozvoje sítí nové generace je určit strategii České republiky při výstavbě sítí nové generace. Mimo jiné počítá s budováním infrastruktury, která má zvýšit dostupnost kvalitního vysokorychlostního připojení domácností a podnikatelů k internetu.
   
 • Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Irácké republice v rámci podpory boje proti tzv. Islámskému státu, předkládá: ministr obrany
  Vláda rozhodne o působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Irácké republice v rámci podpory boje proti tzv. Islámskému státu (DAIŠ). Konkrétně se jedná o polní chirurgický tým a instruktory výcviku, kteří podle návrhu mají v zemi postupně působit od konce roku 2016 do konce roku 2018.
   
 • Návrh novely zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů a dalších souvisejících zákonů, předkládá: ministr kultury
  Návrh zákona by zavedl systém jednotného označování televizních pořadů z hlediska jejich vhodnosti pro děti a mladistvé a charakteru obsahu, ale také má vést k větší transparentnosti vlastnických vztahů - Radě pro rozhlasové a televizní vysílání zajistí přístup k údajům o vlastnické struktuře a o skutečných majitelích provozovatelů vysílání.

Kompletní program schůze vlády najdete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2016-10-05. Po skončení zasedání vlády najdete na www.vlada.cz  informace o projednaných bodech a záznam tiskové konference. Informace o vládě najdete také na www.facebook.com/uradvlady nebo na www.twitter.com/strakovka.

Termín

5. října 2016

Program

8.55 – fototermín před jednáním vlády

12.30 – tisková konference po jednání vlády (Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací: http://vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/.
Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.


MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication 
 
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T:  +420 224 002 054
M: +420 602 135 517

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter