Očekáváné události

2. 11. 2017 14:50

6. listopadu 2017: Schůze vlády ČR, předpokládaná TK ve 15.00 hod.

V pondělí 6. listopadu 2017 od 12.00 hodin se ve Strakově akademii uskuteční další řádná schůze vlády ČR. Na programu budou mimo jiné tyto body:

 • Návrh nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb, předkládá ministr financí
  Ministerstvo financí navrhuje vyloučit z EET osoby nevidomé a hluchoslepé, protože pro ně v současnosti není na trhu přístroj EET, který by mohli sami ovládat. Současně by měli být na návrh předsedy vlády od EET osvobozeni i prodejci sladkovodních ryb v období Vánoc.
 • Návrh nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích, předkládá ministryně pro místní rozvoj
  Ministerstvo pro místní rozvoj navrhuje vzhledem k nedostatku financí v dotačním titulu Regenerace sídlišť a vysokému převisu poptávky využít pro tyto účely volné finanční prostředky z finančního nástroje JESSICA realizovaného Státním fondem rozvoje bydlení ve výši 550 mil. Kč. Umožnilo by to v pětiletém horizontu financovat rozsáhlejší projekty regenerace veřejných prostranství na sídlištích.
 • Návrh projektu velké výzkumné infrastruktury ELI Beamlines pro poskytnutí účelové podpory v letech 2018 až 2019, předkládá ministr školství, mládeže a tělovýchovy
  Výzkumné pracoviště ELI Beamlines v Dolních Břežanech u Prahy je jedním ze tří pilířů celoevropského výzkumného projektu ELI, který se zaměřuje na laserovou technologii a využití ultravýkonných laserů v mnoha oborech lidské činnosti. MŠMT předkládá návrh projektu velké výzkumné infrastruktury ELI Beamlines, na který by ministerstvo v následujících dvou letech uvolnilo celkem 500 milionů korun.
 • Mandát pro předsedu vlády Bohuslava Sobotku na zasedání Sociálního summitu na téma spravedlivých pracovních míst a růstu dne 17. listopadu 2017 v Göteborgu, předkládá předseda vlády
  Vláda bude schvalovat mandát pro premiéra na jednání hlav států a předsedů vlád zemí EU, které se uskuteční ve švédském Göteborgu. Summitu se zúčastní také evropští sociální partneři. Tématem jednání bude prosazení spravedlivého trhu práce a podpora hospodářského růstu. Na okraj summitu proběhne neformální jednání lídrů o budoucnosti EU s důrazem na vzdělávání a kulturu.
 • Návrh novely zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, předkládá ministryně pro místní rozvoj
  Novela zákona má transponovat do české legislativy směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách a související právní předpisy EU. Hlavním cílem směrnice je sjednocení pravidel pro zájezdy a spojené cestovní služby v rámci vnitřního trhu EU, které zvýší ochranu spotřebitele.
 • Návrh novely zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, předkládá ministr zdravotnictví.
  Cílem novely zákona je implementovat do české legislativy směrnici Evropské komise 2016/1214 ze dne 25. července 2016, kterou se mění standardy a specifikace systému jakosti pro transfuzní zařízení.

Kompletní program schůze vlády najdete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2017-11-06. Po skončení zasedání vlády najdete na www.vlada.cz  informace o projednaných bodech a záznam tiskové konference. Informace o vládě najdete také na www.facebook.com/uradvlady nebo na www.twitter.com/strakovka.

Termín

6. listopadu 2017

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

11.55 – fototermín před začátkem jednání
15.00 – tisková konference as tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Pro účast na tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací: http://vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

 

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication 
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T:  +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter