Očekáváné události

1. 6. 2017 14:13

7. června 2017: Premiér Bohuslav Sobotka předá Cenu Bezpečnostní rady státu za přínos v oblasti bezpečnosti

Slavnostní předání Ceny Bezpečnostní rady státu pro rok 2017 předsedou vlády a předsedou Bezpečnostní rady státu Bohuslavem Sobotkou proběhne ve středu 7. června 2017 v budově Úřadu vlády České republiky za přítomnosti členů Bezpečnostní rady státu a pozvaných hostů.

Cenu Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky uděluje Bezpečnostní rada státu za významná díla v oblasti bezpečnostní a obranné politiky České republiky nebo za aktivní činnost v bezpečnostní komunitě a také za celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní a obranné politiky České republiky a její osvěty. Uděluje se jednotlivcům a kolektivům v hlavní a studentské kategorii při příležitosti vstupu České republiky do NATO. Cena byla udělována v letech 2002 až 2006. Současná vláda obnovila udělování ceny na návrh Bezpečnostní rady státu od roku 2015.

Bezpečnostní rada státu rozhodla udělit pro rok 2017 Cenu v hlavní kategorii:

  • Redakci časopisu Vojenské rozhledy - za dlouholetou podporu rozvoje vědy, výzkumu a vzdělávání v oblasti vojenství a obranných a bezpečnostních studií,
  • Doc. RNDr. Josefu Požárovi, CSc. - za celoživotní odborné působení v oblasti kybernetické kriminality a kybernetické bezpečnosti, za aktivní činnost v bezpečnostní komunitě specializované na uvedenou problematiku a také za celoživotní prospěšnou pedagogickou činnost na úseku vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů České republiky,
  • Ing. Karlu Prskavcovi - za celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní a obranné politiky ČR a její osvěty a za aktivní činnost v bezpečnostní komunitě.

V studentské kategorii bude Cena udělena:

  • Mgr. Pavlíně Bláhové - za diplomovou práci „Vliv absence principů good governance  na rozvoj organizovaného zločinu“.

Termín

7. června 2017

Místo

Starý tiskový sál Úřadu vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

17.00 – zahájení předávání
následně – projev předsedy vlády Bohuslava Sobotky

následně – předání Ceny Bezpečnostní rady státu pro rok 2017
následně – projevy oceněných

Pro účast na předávání cen na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/Podmínkou účasti je společenský oděv.

Kontaktní osoba pro média na místě

Martina Součková, Odbor komunikace Úřadu vlády, tel. +420 724 209 854
 

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Chief of Press Office
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01 Praha 1
T: +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter