Očekáváné události

4. 12. 2015 12:01

7. prosince 2015: Schůze vlády ČR, TK v 15.00 hod.

Členové vlády v pondělí 7. prosince 2015 od 10.00 hodin projednají mimo jiné:

 • Návrh na jmenování ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů, předkládá: předseda vlády.
  Vláda projedná návrh na jmenování nového ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů.
 • Návrh novely zákona o ochraně hospodářské soutěže, předkládají: předseda vlády.
  Návrh přináší spíše dílčí změny převážně legislativně-technického charakteru s cílem učinit ustanovení zákona srozumitelnějšími, přesnějšími a lépe odpovídajícími požadavkům praxe tak, aby se dále zkvalitnila dozorová činnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
 • Návrh novely zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací, předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu.
  Smyslem návrhu je implementovat právo EU a zajistit tak všem občanům EU včetně občanů ČR kvalitní možnost využít jejich svobody pohybu po EU bez překážek.
 • Návrh novely zákona o střelných zbraních a střelivu, předkládá: ministr vnitra.
  V návaznosti na výbuchy muničních skladů ve Vrběticích a po vyhodnocení tragické události v Uherském Brodě se navrhuje komplexní změna zákona o zbraních a úprava dalších právních předpisů s cílem stanovit jednoznačný a přísný právní režim nakládání s municí civilními subjekty na území České republiky.
 • Návrh novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, předkládá: ministr dopravy.
  Základním cílem návrhu je zejména usnadnit a zjednodušit provádění registračních úkonů u vozidel.
 • Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů, předkládá: ministryně práce a sociálních věcí.
  Návrh počítá se zvýšením náhrady za ztrátu na výdělku u pracovních úrazů, nemocí z povolání a na výživu pozůstalých.
 • Způsob provádění pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů při pracovních úrazech a nemocech z povolání, předkládá: ministryně práce a sociálních věcí.
  Na základě rozhodnutí plenární schůze tripartity a práce odborné komise se navrhuje, aby organizační zabezpečení systému odškodňování pracovních úrazů zajišťovala Česká správa sociálního zabezpečení jako organizační složka státu.
 • Návrh kolektivní dohody vyššího stupně, předkládá: ministryně práce a sociálních věcí.
  Kolektivní dohoda vyššího stupně se vzhledem k novému zákonu o státní službě letos vyjednávala historicky poprvé. Hlavním přínosem by mělo být sjednocení některých benefitů pro státní zaměstnance u všech služebních úřadů, stejně jako bližší vyjasnění práv a povinností smluvních stran.

 

Kompletní program jednání vlády

09.55 – fototermín

15.00 – tisková konference (Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/

Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

 

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Chief of Press Office

Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01 Praha 1

T: +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter