Očekáváné události

7. 7. 2015 13:36

8. července 2015: Schůze vlády ČR, TK v 23.00 hod.

Členové vlády ve středu 8. července 2015 od 20.00 hodin projednají mimo jiné:

 • Návrh lokalit "zvýhodněných průmyslových zón" zřizovaných na základě novely zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů, předkládá: ministr průmyslu a obchodu.
  Prostřednictvím institutu zvýhodněných průmyslových zón je do novely zákona o investičních pobídkách ve zjednodušené podobě zapracován koncept Speciálních ekonomických zón, ve kterých bude investorům nabízeno širší spektrum investičních pobídek v zájmu podpory vyváženého hospodářského rozvoje celé České republiky.
 • Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2015, předkládá: ministryně práce a sociálních věcí.
  Návrh na navýšení státního rozpočtu na dotace na sociální služby, aby nedocházelo k omezování poskytovaných služeb pro občany.
 • Zprávu o plnění opatření Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010–2014 v roce 2014 a Celkové zhodnocení plnění Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010–2014 , předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu.
  Materiál konstatuje úspěšné plnění valné většiny opatření na podporu handicapovaných občanů.
 • Akční plán Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020, předkládá: ministr vnitra.
  Akční plán rozpracovává cíle Strategie, která přispěje k naplňování vládních priorit rozvoje České republiky, především ke zvýšení konkurenceschopnosti, k racionalizaci hospodaření státu, k rozvoji kvalitních a všeobecně dostupných veřejných služeb a k efektivnímu využití informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě.
 • Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, předkládá: ministr kultury.
  Navrhuje se doplnit soubor národních kulturních památek o další zástupce movitých kulturních památek, jichž je zahrnuto podstatně méně, tak aby mohl podat ucelenou představu o našem kulturním dědictví.
   

Kompletní program jednání vlády

19.55 – fototermín 
23.00 – tisková konference po jednání vlády (Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/

Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1
 

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Chief of Press Office
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T: +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter