Očekáváné události

6. 5. 2014 19:17

8. května 2014: Den otevřených dveří v Kramářově vile

Ve čtvrtek 8. května 2014 u příležitosti státního svátku Dne vítězství a výročí 10 let od vstupu ČR do Evropské unie bude veřejnosti zpřístupněna od 10.00 do 16.00 hodin Kramářova vila, rezidence českých premiérů.

Prohlídky budou probíhat v čase od 10.00 do 16.00 hodin. Zájemci se mohou těšit na krásný interiér Kramářovy vily i zahradu včetně odborného výkladu průvodců, a to nejen o historii vily, ale i o jejích původních majitelích Naděždě Kramářové a Karlu Kramářovi.

V Kramářově vile budou mimořádně vystaveny předměty z pozůstalosti Karla Kramáře, které jsou uloženy v Národní muzeu:

  • svatební oznámení manželů Kramářových z roku 1900,
  • diplomatické pasy Karla Kramáře a Naděždy Kramářové z roku 1926,
  • foto Karla Kramáře v pracovně pražské vily u příležitosti rozhovoru do rozhlasu z roku 1937,
  • posmrtná maska a odlitek složených rukou Karla Kramáře.

Místo

Kramářova vila, Gogolova 1, Praha 1

Kontakt pro média na místě

Michaela Horáková, odbor komunikace Úřadu vlády ČR, tel. 725 742 852

Den otevřených dveří v dalších institucích státní správy

Poslanecká sněmovna

Otevírací doba: od 9 do 16 hodin
Místo: Poslanecká sněmovna, Praha 1 - Malá Strana, Malostranské náměstí 18-19, tel. 257 174 117

Během hodinové prohlídky si mají návštěvníci možnost prohlédnout hlavní zasedací sál, jednací místnosti výborů a další prostory ve Smiřickém, Šternberském a Thunovském paláci. Odborný výklad zajišťují průvodci Pražské informační služby.
Prostory sídla Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Praze na Malé Straně budou přístupné od vchodu z Malostranského náměstí č. 19.
Více informací http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=10  

Senát

Otevírací doba: od 10 do 16 hodin
Místo: Valdštejnské náměstí 4, Praha 1 - Malá Strana, tel. 257 075 707

Součástí Dne otevřených dveří Senátu Parlamentu ČR budou komentované prohlídky ve Valdštejnském paláci. Doba trvání prohlídky bude cca 45 minut.
Ve Valdštejnském paláci se návštěvníci podívají například do Hlavního sálu, Jednacího sálu, kde zasedá plénum Senátu, Rytířské síně, Audienční síně, Valdštejnovy pracovny či Prezidentského salonku. V rámci druhé prohlídkové trasy bude mít veřejnost příležitost prohlédnout si v Kolovratském paláci Růžový a Zelený salonek, ale také nádvoří samotného paláce. Prohlídkové trasy jsou zajištěny i pro handicapované spoluobčany.
Otevřeno bude v rámci Dne otevřených dveří v době od 9.00 do 17.00 také Informační centrum, Výstavní síň Senátu, Trčkovská galerie. Přístupná bude od 9.00 do 18.00 rovněž Valdštejnská zahrada.
Více informací http://www.senat.cz/zpravodajstvi/zprava.php?id=1754  

Černínský palác - Den otevřených dveří Ministerstva zahraničních věcí ČR

Den otevřených dveří Černínského paláce u příležitosti 10. výročí vstupu ČR do EU.
Návštěvníci budou moci nahlédnout do nejzajímavějších a nejcennějších prostorů barokního Černínského paláce, kde v současné době sídlí Ministerstvo zahraničních věcí, včetně bytu Jana Masaryka a přilehlé zahrady.
Od 17 do 18. 30 hodin proběhne v zahradě Černínského paláce akce s názvem „Deset let v Evropské unii". Hlavním bodem programu bude koncert hudební skupiny BUTY.
K zhlédnutí budou také tři doprovodné výstavy: Jihovýchodní Evropa: Lidé a kultura - výstava poskytnutá Evropskou komisí v rámci osvětové kampaně o rozšíření EU; 10 let České republiky v Evropské unii výstava poskytnutá Zastoupením Evropské komise v ČR představující důležité milníky našeho členství a evropského integračního procesu na fotografiích ČTK; Kde domov můj - výběr z výstavy zapůjčený Zastoupením Evropské komise v ČR.
Více informací http://www.mzv.cz/10_let_v_EU  

Odbor tiskový a styku s veřejností Úřadu vlády ČR
Oddělení tiskové
e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz 
telefon: 22400 2058/2059/2376/2596/2052
www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter