Očekáváné události

7. 2. 2017 12:41

8. února 2017: Schůze vlády ČR, předpokládaná TK ve 13.00 hod.

Ve středu 8. února 2017 se ve Strakově akademii bude konat schůze vlády ČR. Na programu jednání od 9.00 bude mimo jiné:

 • Novelu zákona o nemocenském pojištění, předkládá ministryně práce a sociálních věcí
  Novela zavádí novou sociální dávku pro osoby, které dlouhodobě a celodenně pečují o těžce nemocné blízké osoby v domácím prostředí. Nový příspěvek počítá s maximální délkou vyplácení 90 kalendářních dnů.
 • Novelu insolvenčního zákona, předkládá ministr spravedlnosti
  Návrh novely insolvenčního zákona zpřístupňuje institut oddlužení širšímu okruhu poctivých dlužníků, zejména těch, kteří se ocitli v dluhové pasti.
 • Novelu některých zákonů v souvislosti s ochranou oznamovatelů podezření na protiprávní jednání, předkládá ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
  Legislativní řešení ochrany oznamovatelů, které vychází z programového prohlášení vládní koalice, má zajistit ochranu zaměstnancům v situacích, kdy učiní oznámení o podezření na vymezená protiprávní jednání.
 • Situační zprávu o realizaci Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva vnitra České republiky za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty, předkládá ministr zahraničních věcí
  Návrh na urychlení vyřizování žádostí o pracovní povolení pro občany Ukrajiny navýšením počtu zaměstnanců na konzulátu ČR ve Lvově a na Ministerstvu vnitra.
 • Účast ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji, předkládá ministr zahraničních věcí
  Česká republika byla oficiálně pozvána k účasti na EXPO 2020 v Dubaji, vláda má rozhodnout, zda se ČR zúčastní a jakým způsobem bude účast ČR na EXPO financována
 • Stanovení výše účasti státního rozpočtu na vybrané operační programy pro období 2014–2020, předkládá 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
  Vláda má stanovit výši účasti státního rozpočtu na vybraných operačních programech EU pro programové období 2014–2020. Jedná se o programy Podpora financování dopravy, Integrovaný regionální operační program, Operační program Praha – pól růstu ČR, Operační program Technická pomoc, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Operační program Životní prostředí.
 • Podmínky kandidatury ČR na přesídlení agentur Evropské unie ze Spojeného království do ČR v souvislosti s brexitem
  Česká vláda bude projednávat kandidaturu ČR na přesídlení jedné z agentur EU, které se nyní nacházejí v Londýně. V souvislosti s nadcházejícím vystoupením Velké Británie z EU budou muset být přesídleny do jiného členského státu EU.
 • Přehled klíčových opatření realizovaných v letech 2015 a 2016 na úrovni EU v oblasti ochrany vnějších hranic a boje s nelegální migrací
  Materiál shrnuje opatření a návrhy, které byly na úrovni EU předloženy, projednávány či prováděny v letech 2015 a 2016 a jež měly za cíl posílit ochranu vnějších hranic EU a bojovat s nelegální migrací. Tato opatření mají zásadní dopad na počty překročení vnější hranice EU na hlavních migračních trasách.
 • Informace o dosažení dohody Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise v otázce zrušení roamingových příplatků
  Premiér bude informovat vládu o dohodě o zrušení roamingových příplatků. Dohoda znamená, že čeští zákazníci budou využívat mobilních služeb při cestování po EU za stejné ceny jako na domácím trhu.

Kompletní program schůze vlády najdete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2017-02-08. Po skončení zasedání vlády najdete na www.vlada.cz  informace o projednaných bodech a záznam tiskové konference. Informace o vládě najdete také na www.facebook.com/uradvlady nebo na www.twitter.com/strakovka.

Termín

8. února 2017

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

8.55 – fototermín před začátkem jednání
13.00 – tisková konference (čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Pro účast na tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací: http://vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

 

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication 
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T:  +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter