Očekáváné události

6. 11. 2015 11:55

9. listopadu 2015: Schůze vlády ČR, TK v 14.00 hod.

Členové vlády v pondělí 9. listopadu 2015 od 9.00 hodin projednají mimo jiné:

 • Návrh novely zákona o důchodovém pojištění a zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, předkládá: ministryně práce a sociálních věcí.
  Vláda chce rozšířit počet horníků, kteří budou moci odejít dříve do důchodu. Opatření reaguje na předpokládaný budoucí útlum těžby a vychází vstříc přání odborů.
 • Návrh novely zákona o obětech trestných činů a dalších souvisejících zákonů, předkládá: ministr spravedlnosti.
  Návrh zlepší postavení obětí trestných činů, neboť dílčím způsobem rozšiřuje oprávnění obětí trestného činu na poskytování informací a také zajišťuje větší ochranu více skupinám takzvaně zvlášť zranitelných obětí.
 • Návrh pilotního projektu „Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny“, předkládá: ministr zahraničních věcí.
  Projekt bude mít pozitivní dopad na podnikatelské prostředí, s ohledem na zjednodušení vstupu vysoce kvalifikovaných zaměstnanců do ČR a pokrytí pozic, jež není možné zajistit ze zdrojů českého trhu práce.
 • Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2015 - 2018 pro oblast hazardního hraní, předkládá: předseda vlády.
  Materiál obsahuje souhrn opatření směřujících ke zmírnění sociálních a zdravotních dopadů problémového a patologického hraní v České republice.
 • Mandát pro předsedu vlády Bohuslava Sobotku na zasedání Vallettského summitu o migraci ve dnech 11. a 12. listopadu a na neformální zasedání hlav států a vlád dne 12. listopadu v La Vallettě, předkládá: předseda vlády.

Kompletní program jednání vlády

08.55 – fototermín
14.00 – tisková konference (Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/

Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

MgA. Martin Ayrer

mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Chief of Press Office

Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01 Praha 1

T: +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter