Očekáváné události

25. 10. 2011 6:00

AVÍZO: Schůze vlády ČR, čas TK bude upřesněn

Členové vlády v úterý 25. října 2011 projednají mimo jiné:

  • Návrh novely zákona o vyvlastnění a novely zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí; Předkládá: ministr pro místní rozvoj;
  • Návrh novely zákona o dluhopisech, novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu a změny zákona o správních poplatcích; Předkládá: ministr financí;
  • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur; Předkládají: ministři životního prostředí a průmyslu a obchodu;
  • Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2011; Předkládá: ministr financí;
  • Návrh na oddlužení státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve vztahu ke státnímu rozpočtu České republiky; Předkládá: ministr dopravy;
  • Návrh na jmenování předsedy Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a návrh na změnu Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace; Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva.

Jednání vlády začne 20 minut po skončení schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Fototermín před začátkem schůze.

Čas tiskové konference bude upřesněn.


Podmínkou účasti je společenský oděv.


Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Odbor tiskový a styku s veřejností Úřadu vlády ČR
Oddělení tiskové
e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2376/2596/2052
www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter