Očekáváné události

17. 11. 2011 9:00

AVÍZO: Veřejnost může navštívit sídlo českých premiérů - Kramářovu vilu

Ve čtvrtek 17. listopadu 2011 si mohou návštěvníci od 9.00 do 15.30 hod. prohlédnout Kramářovu vilu, rezidenci českých premiérů.

Vila byla pro veřejnost tento rok otevřena 8. května a pro velký zájem se Úřad vlády ČR rozhodl den otevřených dveří opakovat na státní svátek dne 17. listopadu. Prohlídky budou probíhat v organizovaných skupinách za doprovodu průvodce a jejich součástí bude i výklad o životě manželů Kramářových a historii budovy.

Vilu si nechal pro sebe a svou manželku Naděždu vystavět v roce 1915 první československý premiér a muž, který se nemalou měrou zasloužil o vznik samostatného státu, Karel Kramář. Budova o rozloze 700 m2 měla 56 rozmanitých místností. Nacházely se zde ložnice, pracovny, jídelny, salony, haly, hostinské pokoje, ale i například lázně. V okolí vily byly vystavěny skleníky, tenisový kurt a park. Originální interiér vily vznikal za přispění významných umělců, jako byl profesor Uměleckoprůmyslové školy J. Beneš nebo sochař Celda Klouček.

Po smrti manželů Kramářových v roce 1938 přešla vila do vlastnictví Společnosti Karla Kramáře. Na konci třicátých let objekt spravovalo Národní muzeum a v roce 1952 připadla vila Úřadu předsednictva vlády. V této době sloužila převážně k prezentaci a ubytování státních návštěv. V devadesátých letech byla vila kompletně zrekonstruována a od roku 1998 slouží jako rezidence předsedy vlády České republiky.

Informace o Kramářově vile: http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/dalsi-objekty/kramarova-vila-3692/

Místo: Kramářova vila, Gogolova 1, Praha 6

Odbor tiskový a styku s veřejností Úřadu vlády ČR
Oddělení tiskové
e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz  
telefon: 22400 2058/2059/2376/2596/2052
www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter