Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

30. 5. 2007 14:32

Jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Ve čtvrtek 31. května 2007 se uskuteční 66. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR.

Program:
Novela Zákoníku práce
Zásady pro úhradu nákladů vzniklých odborovým orgánům výkonem kontrolní činnosti nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů podle § 322 zákoníku práce
Aktuální problémy realizace zákona o sociálních službách
Restrukturalizace dominantních subjektů odvětví železničních drah a železniční dopravy v ČR (ČD a.s. a SŽDC s.o.)
Strategie celoživotního vzdělávání

Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody se bude konat od 9.00 hodin v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží E. Beneše 4, Praha 1.

Příchod novinářů 15 minut před zahájením akce.

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR
tiskovy.odbor@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter