Očekáváné události

6. 11. 2007 12:43

Jednání vlády ČR 7. 11. 2007

Vláda České republiky se ve středu 7. listopadu 2007 od 9.00 hod. sejde na svém pravidelném zasedání v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1.

Členové vlády se budou zabývat například souhrnnou zprávou o plnění vládního programu, Návrhem zákona o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU, poslaneckým návrhem na vydání zákona, kterým se mění stávající právní normy související s vymáháním dlužného výživného, Koncepcí státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007-2013 a Návrhem rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2008.

Kompletní program je k dispozici na internetové adrese: http://www.vlada.cz v odkazu Programy jednání vlády.

8.55 hod. – fototermín
13.00 hod. – tisková konference (v případě změny bude termín upřesněn)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před zahájením akce.

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter