Očekáváné události

19. 10. 2007 17:31

Jednání vlády ČR

Vláda České republiky se sejde na svém pravidelném zasedání v pondělí 22. října 2007 od 9.00 hod.

Na programu jednání vlády jsou mj. následující body: Návrh zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů, Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, Průběžná zpráva o plnění „Omezování administrativní zátěže podnikání", Zelené karty - návrh parametrického modelu pro Českou republiku a Návrh působení sil a prostředků Armády ČR v zahraničních operacích v roce 2008.
Kompletní program lze nalézt na internetové adrese: http://www.vlada.cz v odkazu Programy jednání vlády.

Jednání vlády bude v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1.

8.55 hod. – fototermín
13.30 hod. – tisková konference (termín bude případně v pondělí upřesněn)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před zahájením akce

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter