Očekáváné události

26. 10. 2007 14:56

Jednání vlády ČR 29.10.2007

Vláda České republiky se sejde na svém pravidelném zasedání v pondělí 29. října 2007 od 9.00 hod. .

Na programu jednání vlády jsou mj. následující body: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákon, Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby, Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy a Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 06/36 – „Finanční prostředky vynaložené na rozvoj dopravních sítí v České republice“.
Kompletní program lze nalézt na internetové adrese: http://www.vlada.cz v odkazu Programy jednání vlády.

Jednání vlády bude v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1.

8.55 hod. – fototermín
12.00 hod. – tisková konference (termín bude případně v pondělí upřesněn)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před zahájením akce

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter