Očekáváné události

21. 9. 2007 11:08

Jednání vlády ČR v pondělí 24. září 2007

Vláda České republiky se sejde na svém pravidelném zasedání v pondělí 24. září 2007, od 9.00 hod. Na programu jednání lády jsou mj. následující body: Novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, Návrh vlády Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění některých politických stran a politických hnutí, Návrh nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2008, Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu a Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2008.

Kompletní program lze nalézt na internetové adrese: http://www.vlada.cz v odkazu Programy jednání vlády.

Jednání vlády bude v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1.

8.55 hod. – fototermín

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před zahájením akce.

Tisková konference bude po ukončení jednání vlády ČR.

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty