Aktuálně

24. 11. 2015 11:46

Premiér Sobotka vystoupil na summitu 16+1 v čínském Su-čou

Premiér Bohuslav Sobotka vystoupil na summitu 16+1 v čínském Su-čou, 24. listopadu 2015.
Premiér Bohuslav Sobotka vystoupil na summitu 16+1 v čínském Su-čou, 24. listopadu 2015.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka se třetí den návštěvy Číny setkal ve městě Su-čou s předsedou vlády Čínské lidové republiky a představiteli 15 zemí střední a východní Evropy. Zúčastnil se 5. ekonomického a obchodního fóra a vystoupil na summitu 16+1.

Projev předsedy vlády Bohuslava Sobotky na summitu 16+1:

Za dobu svého tříletého trvání platforma 16+1 již ukázala, že umožňuje společně hledat cesty, jak efektivně využít skrytý potenciál vztahů Čínské lidové republiky s naším evropským regionem.

Česká republika je velmi aktivním účastníkem platformy 16+1, vnímá ji jako jednu z příležitostí, jak prohloubit dvoustrannou spolupráci s Čínskou lidovou republikou, a je připravena v souladu se strategickým partnerstvím, které máme mezi Evropskou unií a ČLR naplňovat a doplňovat tuto další rovinu česko-čínské spolupráce.

Česká republika se zúčastnila řady aktivit ve formátu 16+1. Jejich výsledky jsou povzbuzující, zejména v oblasti obchodních a investičních kontaktů, regionálních kontaktů a kontaktů mezi lidmi našich zemí. Jsem potěšen, že platformu jsme již využili k řadě užitečných setkání a nasměrování mnoha projektů v česko-čínských bilaterálních vztazích.

Rád bych poděkoval všem při této příležitosti, delegacím a účastníkům Čínského investičního fóra a Health Ministers Meeting, které jsme letos zorganizovali v Praze v ČR. Organizace těchto aktivit je naším letošním konkrétním příspěvkem do rozvoje naši platformy. Odráží to naše pevné přesvědčení o praktickém, a tedy efektivním přínosu této platformy k rozvoji vzájemné spolupráce v nejrůznějších oblastech.

Přípravu dokumentu ke střednědobé agendě platformy 16+1 považujeme za důležitý milník v dalším rozvoji této platformy. Máme za to, že je třeba nadále rozvíjet přidanou hodnotu pro bilaterální rozvoj vztahů, která spočívá v důrazu na praktičnost, otevřenost a flexibilitu fungování tohoto mechanismu.

V praktické rovině platforma 16+1 vhodně zapadá do široké čínské iniciativy Hedvábná stezka, neboli One belt, One Road.

V této iniciativě však nejde jenom o dílčí stezku, trať nebo cestu. Iniciativu Hedvábná stezka pojímáme především z hlediska konceptu konektivity.

Fyzická propojenost prostřednictvím dopravní infrastruktury, která ušetří čas a náklady a usnadní obchodní a investiční spolupráci. Propojenost ve smyslu podpory cestovního ruchu, který vede k lepšímu poznávání, včetně hlubšího porozumění historii a také tradici a hodnotám našich kulturních prostorů. Těmto cílům jistě napomůže i nová platforma konektivity mezi EU a Čínou, která byla přijata unijními a čínskými lídry na posledním summitu v Bruselu v červnu letošního roku.

V případě česko-čínských vztahů má koncept konektivity silný náboj v propojení našich regionů novým přímým leteckým spojením mezi Prahou a Pekingem, které bylo zahájeno v září letošního roku. Zároveň věřím, že existuje potenciál pro zahájení přímých leteckých spojení do Prahy i z dalších čínských měst.

V rámci iniciativy Hedvábná stezka jsme připraveni spolupracovat např. i v oblasti všeobecného letectví, což pomůže k propojení a zkvalitnění dopravní infrastruktury v Číně a zvýšené interkonektivitě její západní části s okolními státy. Firmy z českého leteckého průmyslu mají zájem sdílet technologie, know-how a zkušenosti s budováním systému všeobecného letectví a také se např. podílet se na řešení regionální přepravy cestujících na krátké vzdálenosti.

Spolupráci regionů a měst považujeme za významnou součást našich vztahů a jsme připraveni ji nadále rozvíjet, a to i v rámci v Praze založené Asociace pro spolupráci guvernérů provincií Čínské lidové republiky a představitelů jednotlivých regionů ze zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy. Těšíme se na spolupráci při přípravě příštího Setkání regionálních lídrů, které se uskuteční v roce 2016 tady v Číně.

Vážíme si kvalitní spolupráce mezi českým a čínským zdravotnictvím, neboť je přínosná nejen pro naše země, ale především pro pacienty.

ČR dosáhla znatelného pokroku ve spolupráci v oblasti tradiční čínské medicíny od Summitu ministrů zdravotnictví zemí střední a východní Evropy a Číny, který se uskutečnil v červnu letošního roku v Praze.

Bude nám potěšením sdílet své znalosti týkající se tradiční čínské medicíny s ostatními zeměmi střední a východní Evropy.

Česká republika také navrhuje založení asociace pro zdravotnictví ve formátu 16+1 k podpoře spolupráce v této oblasti. Naše zkušenosti z uspořádání zdravotnického fóra v červnu tohoto roku hovoří jasně ve prospěch budoucnosti spolupráce 16+1 také v této oblasti.

Vážené dámy, vážení pánové, chci vám poděkovat za vaši pozornost a také chci poděkovat čínské straně za uspořádání tohoto Summitu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie