Očekáváné události

30. 10. 2006 17:17

Schůze české vlády

Schůze vlády České republiky se koná ve středu 1. listopadu 2006 od 9.00 hod. v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží E. Beneše 4, Praha 1.

Úřad vlády ČRVláda bude jednat mj. o Návrhu zákona o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy a o změně některých zákonů, Stanovisku Ministerstva kultury ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/11 „Majetek státu a prostředky státního rozpočtu z kapitoly Ministerstvo kultury“, Dotačních programech pro zemědělství pro rok 2007, poskytovaných podle § 2 a § 2d zákona č 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/01 „Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené na zabezpečení činnosti ČSÚ“ a dále bude informována o předpokládaných finančních dopadech zákoníku práce na státní rozpočet.

Kompletní program

8.55 hod. – fototermín 11.00 hod. – tisková konference (eventuálně bude upřesněno)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před zahájením akce.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter