Očekáváné události

5. 12. 2006 16:25

Schůze české vlády

Schůze vlády České republiky se koná ve středu 6. prosince 2006 od 19.30 hod. v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží E. Beneše 4, Praha 1.

Úřad vlády ČRVláda bude jednat mj. o Návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2006/2004, o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, a zákon o obecné bezpečnosti výrobků, Návrhu nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, Návrhu nařízení vlády o platových poměrech vojáků z povolání, Návrhu nařízení vlády o osobních požitcích duchovních církví a náboženských společností, Návrhu nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, Návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě a provádí zákoník práce, Definici bydlení dle sociální politiky státu a Aktualizaci strategie financování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod.

Kompletní program lze nalézt v odkazu Programy jednání vlády

19.25 hod. – fototermín
21.30 hod. – tisková konference (eventuálně bude upřesněno)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před zahájením akce.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter