Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

26. 2. 2007 15:05

Schůze české vlády 28. února 2007

Schůze vlády České republiky se koná ve středu 28. února 2007 v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží E. Beneše 4, Praha 1. Jednání vlády bude od 9.00 hod. předcházet zasedání Výboru pro Evropskou unii.

strakova akademie barvaVláda bude projednávat mj. následující materiály: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby, Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy, a kterým se mění nařízení vlády č. 142/2006 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy pro kalendářní rok 2006 a Návrh na zřízení Rady vlády pro informační společnost. Dále bude vláda informována např. o naplňování Koncepce jednotné prezentace České republiky za rok 2006.

Kompletní program lze nalézt na internetové adrese:
http://www.vlada.cz/ v odkazu Programy jednání vlády

8.55 hod. - fototermín
13.30 hod. - tisková konference (termín bude ve středu upřesněn)

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR
tiskovy.odbor@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter