Očekáváné události

28. 1. 2007 10:27

Schůze české vlády 29. ledna 2007

Schůze vlády České republiky se koná v pondělí 29. ledna 2007 od 9.00 hod. v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží E. Beneše, Praha 1.

Úřad vlády ČRVláda bude projednávat mj. následující materiály: Návrh Integrovaného operačního programu pro období let 2007až 2013, Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za IV. čtvrtletí 2006 a Informace o dalším postupu přípravy pilotního projektu Partnerství veřejného a soukromého sektoru – „Kampus UJEP Ústí nad Labem“. Dále bude vláda informována např. o Zprávě o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2006.

Kompletní program lze nalézt na internetové adrese:
http://www.vlada.cz/ v odkazu Programy jednání vlády

8.55 hod. - fototermín
10.30. hod - tisková konference (termín bude v pondělí ráno upřesněn)

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR
tiskovy.odbor@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter