Očekáváné události

16. 5. 2012 8:55

Schůze vlády ČR, TK po 11.30 hod.

Členové vlády ve středu 16. května 2012 od 9.00 hod. projednají mimo jiné:

  • návrh zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů; Předkládá: ministr zemědělství;
  • návrh na zrušení zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců; Předkládá: ministr práce a sociálních věcí;
  • návrh na prodloužení působení Provinčního rekonstrukčního týmu v provincii Lógar v Afghánistánu do poloviny roku 2013 a na podporu financování rekonstrukčních a rozvojových aktivit v provincii Lógar v roce 2013; Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí;
  • návrh na řešení nedostatečnosti finančních prostředků ve Vězeňské službě České republiky; Předkládá: ministr spravedlnosti;
  • návrh změny nařízení vlády o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel; Předkládá: ministr průmyslu a obchodu;
  • informaci o stavu a způsobu plnění úkolů obsažených ve Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 za období 4. čtvrtletí 2011 a 1. čtvrtletí 2012 a aktualizaci Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 – květen 2012; Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády;
  • zprávu o plnění úkolů z Koncepce bydlení ČR do roku 2020; Předkládá: ministr pro místní rozvoj;
  • návrh na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2013 – 2014 s výhledem na rok 2015; Předkládají: ministr obrany a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí;
  • návrh na financování projektů rychlého dopadu v Afghánistánu z prostředků resortu Ministerstva obrany České republiky; Předkládá: ministr obrany;
  • návrh na sjednání Protokolu o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy; Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí.

8.55 hod. - fototermín

po 11.30 hod. – tisková konference


Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.


Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Odbor tiskový a styku s veřejností Úřadu vlády ČR
Oddělení tiskové
e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz  
telefon: 22400 2052/2059/2376/2596/2058
www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter