Očekáváné události

9. 11. 2009 13:00

Schůze vlády ČR, TK: 13 hod.

Členové vlády v pondělí 9. listopadu od 10 hodin projednají mimo jiné:


- senátní návrh novely zákona o vysokých školách

- senátní návrh novely zákona o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu

- vyhodnocení čerpání finančních prostředků vyčleněných na předsednictví České republiky v Radě EU a přesun finančních prostředků centrálnímu koordinátorovi předsednictví

- opatření k řešení aktuálních problémů trhu s druhotnými surovinami

- návrh na schválení hodnotících komisí pro posouzení nabídek v rámci veřejných zakázek na implementaci informačních systémů Základních registrů podle zákona o základních registrech

- žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o povolení změn závazných ukazatelů státního rozpočtu v kapitole 336 - Ministerstvo spravedlnosti


Kompletní program je k dispozici na www.vlada.cz9.55 hod. – fototermín


13.00 hod. – tisková konference (čas se může změnit)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem.


Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1


Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz

telefon: 22400 2795/2376/2860/2596

www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter