Očekáváné události

28. 7. 2010 14:47

Schůze vlády ČR, TK: 16.30 hod.

Členové vlády ve středu 28. července od 14 hodin projednají mimo jiné:

- návrh opatření k zabezpečení podílu deficitu veřejných rozpočtů na HDP ve výši 5,3 % v roce 2010

- řešení odstranění škod a obnovy částí území České republiky poškozených povodněmi v květnu a červnu 2010

- informace o škodách způsobených povodněmi v květnu 2010 na dopravní infrastruktuře v majetku státu

- návrh finančního řešení zmírnění škod způsobených na státním vodohospodářském majetku, zemědělském a lesním majetku v důsledku povodní v květnu a červnu 2010

- rozšíření programu Záruka (zvýhodněné záruky za úvěry) pro podnikatele postižené povodní v roce 2010

- zpráva o plnění úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007-2017 za období let 2007-2009 a návrh úkolů na nejbližší další období

Kompletní program je k dispozici na www.vlada.cz

13.55 hod. – fototermín

16.30 hod. – tisková konference (čas se může změnit)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1


Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz

telefon: 22400 2860/2596

www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter