Očekáváné události

4. 8. 2010 16:00

Schůze vlády ČR, TK: 16 hod.

Členové vlády ve středu 4. srpna od 9 hodin projednají mimo jiné:

- návrh programového prohlášení vlády České republiky

- návrh novely zákona o pobytu cizinců na území České republiky

- návrh věcného záměru právní úpravy Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních předpisů

- metodiku hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů

- řešení odstranění škod a obnovy částí území České republiky poškozených povodněmi v květnu a červnu 2010

- strategii obnovy území částí Zlínského a Olomouckého kraje postižených povodněmi v květnu 2010

- strategii obnovy území částí Moravskoslezského kraje postižených povodněmi v květnu 2010

- strategii obnovy území Zlínského a částí Jihomoravského kraje postižených povodněmi v červnu 2010

- rozšíření programu Záruka (zvýhodněné záruky za úvěry) pro podnikatele postižené povodní v roce 2010

- zřízení Pracovní skupiny pro komunikaci s veřejností

Schůze vlády bude od 10:30 hod. do 14:00 hod. přerušena.

Kompletní program je k dispozici na www.vlada.cz

8.55 hod. – fototermín

16.00 hod. – tisková konference (čas se může změnit)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz

telefon: 22400 2795/2376/2860/2596

www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter