Očekáváné události

23. 5. 2012 8:55

Schůze vlády ČR, TK po 12.00 hod.

Členové vlády ve středu 23. května 2012 od 9.00 hod. projednají mimo jiné:

  • návrh novel daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů; Předkládá: ministr financí;
  • návrh zákona o pojistném na důchodové spoření; Předkládá: ministr financí;
  • návrh zákona o Státním pozemkovém úřadu; Předkládá: ministr zemědělství;
  • návrh nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2013 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát; Předkládá: ministr zdravotnictví;
  • Strategii pro oblast kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2011 až 2015, a Akční plán opatření ke Strategii pro oblast kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2011 až 2015; Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu; Přizván: D. Navrátil, ředitel Národního bezpečnostního úřadu;
  • návrh Vyhodnocení Akčního plánu Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže 2007-2013 za období let 2010 - 2011 a návrh Akčního plánu Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže 2007 -2013 na období 2012-2013; Předkládá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy;
  • účast České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně; Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí;
  • návrh na změnu ve funkci náčelníka Generálního štábu Armády České republiky; Předkládá: ministr obrany.

8.55 hod. - fototermín

po 12.00 hod. - tisková konference


Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.


Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Odbor tiskový a styku s veřejností Úřadu vlády ČR
Oddělení tiskové
e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz
telefon: 22400 2052/2059/2376/2596/2058
www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter