Očekáváné události

1. 9. 2010 13:30

Schůze vlády ČR, TK: po 13:30 hod.

Členové vlády ve středu 1. září od 9 hodin projednají mimo jiné:

- Návrh zastupitelstva kraje Vysočina na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb. (sněmovní tisk č. 38)

- Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 09/18 „Peněžní prostředky určené na odstranění starých ekologických zátěží“

- Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/30 "Výdaje vyplacené Českou správou sociálního zabezpečení v kapitole státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí na dávky důchodového pojištění za rok 2009"

- Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/23 - "Prostředky státního rozpočtu poskytované na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě"

- Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 09/21 – Majetek státu, s nímž je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

- Návrh na úpravu závazných limitů a ukazatelů mzdových prostředků v rámci kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra v roce 2010

- Návrh změn ve složení Legislativní rady vlády České republiky


Kompletní program najdete na www.vlada.cz.

Po skončení zasedání vlády bude následovat porada ekonomických ministrů. Tisková konference je plánována až po skončení porady.

8.55 hod. – fototermín
po 13:30 hod. – tisková konference (čas je pouze orientační a může se změnit)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR
e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz
telefon: 22400 2795/2376/2860/2596
www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter