Očekáváné události

21. 3. 2012 15:15

Schůze vlády ČR, TK po 18.00 hod.

Členové vlády ve středu 21. března 2012 projednají mimo jiné:

  • návrh opatření k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu na rok 2012, omezení čerpání nároků organizačních složek státu z nespotřebovaných výdajů v roce 2012 a návrh na změnu závazného ukazatele v kapitole 361 Akademie věd ČR pro rok 2012; Předkládá: ministr financí;
  • základní parametry zadávacích podmínek pro veřejné zakázky - výstavba a modernizace pozemních komunikací; Předkládá: ministr dopravy;
  • návrh zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty; Předkládá: ministr pro místní rozvoj;
  • novelu zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců; Předkládá: ministr práce a sociálních věcí;
  • změnu nařízení vlády o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel; Předkládá: ministr průmyslu a obchodu;
  • mechanismus implementace Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020; Předkládá: ministr průmyslu a obchodu;
  • doporučení ke zjednodušení administrativní zátěže pro žadatele a příjemce při čerpání finančních prostředků z fondů EU v programovém období 2014-2020; Předkládá: ministr pro místní rozvoj;
  • stanoviska ministerstev dopravy, životního prostředí, spravedlnosti a pro místní rozvoj ke kontrolním závěrům Nejvyššího kontrolního úřadu; Předkládají: ministři dopravy, životního prostředí, spravedlnosti a pro místní rozvoj; Přizván: M. Kala, viceprezident NKÚ.

Jednání vlády začne 20 minut po skončení schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky tj. v 15.15.

15.10 hod. - fototermín

po 18.00 hod. – tisková konference


Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.


Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1
Odbor tiskový a styku s veřejností Úřadu vlády ČR
Oddělení tiskové
e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz 
telefon: 22400 2052/2059/2376/2596/2058
www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter