Očekáváné události

27. 4. 2011 18:30

Schůze vlády ČR, TK po 18:30 hod.

Členové vlády ve středu 27. dubna 2011 od 16.30 hodin projednají mimo jiné:

  • Návrh ústavního zákona (rozšíření působnosti NKÚ na kontrolu hospodaření územních samosprávných celků); Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády;
  • Návrh o přeměnách obchodních společností a družstev; Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády;
  • Návrh zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby; Předkládá: ministr zemědělství;
  • Stanovisko Ministerstva financí ke kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 10/08 – Správa odvodů za porušení rozpočtové kázně; Předkládá: ministr financí;

16.25 hod. – fototermín
Po 18.30 hod. – tisková konference
(čas se může změnit)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Odbor tiskový a styku s veřejností Úřadu vlády ČR
Oddělení tiskové
e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2376/2596/2860
www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter