Očekáváné události

24. 2. 2017 10:13

27. února 2017: Schůze vlády ČR, TK v 13.00 hod.

Členové vlády v pondělí 27. února 2017 od 10.00 hodin projednají mimo jiné:

 • Analýza variant navýšení dávek nemocenského při dlouhodobé dočasné pracovní neschopnosti, předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
  Analýza vládě nabízí ke zvážení šest variant, z nichž všechny mají vést k navýšení dávek nemocenského při dlouhodobé dočasné pracovní neschopnosti. Záměrem návrhu je zmírnit ekonomický dopad poklesu příjmů u dlouhodobě nemocných.
 • Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z rozpočtu SFDI v roce 2017, předkládá: ministr dopravy
  Návrh ministra dopravy počítá s dodatečným uvolněním prostředků na opravy, rekonstrukci a modernizaci silnic II. a III. tříd ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Vláda se tak snaží podpořit krajské investice do dopravních komunikací.
 • Návrh zákona o univerzitních nemocnicích a o změně některých zákonů (zákon o univerzitních nemocnicích), předkládá: ministr zdravotnictví
  Záměrem návrhu je upravit novou formu právnické osoby - univerzitní nemocnici. Na univerzitní nemocnice má být podle předkládaného materiálu přetransformováno devět stávajících fakultních nemocnic a Ústřední vojenská nemocnice, a to od 1. ledna 2018. Univerzitní nemocnice oproti fakultním nemají být příspěvkové organizace.
 • Statistiky v rámci JŘBU v letech 2013 až 2016, předkládá: ministryně pro místní rozvoj
  Materiál vyhodnocuje, nakolik byla státní správou při zadávání veřejných zakázek využívána takzvaná jednací řízení bez uveřejnění. Ze statistik vyplývá, že od roku 2013 docházelo k setrvalému snižování objemu peněz, které byly určeny na neveřejné zakázky.
 • Revize a aktualizace Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 s platností od roku 2017, předkládá: ministr dopravy

Revize a aktualizace vládní strategie k zajištění bezpečnosti dopravy, která má vstoupit v platnost od roku 2017, obsahuje návrhy opatření a postupů potřebných ke zlepšení bezpečnostní bilance českých silnic, a to včetně nezbytných systémových opatření a jejich financování.

Kompletní program schůze vlády najdete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2017-02-27.  Po skončení zasedání vlády najdete na www.vlada.cz informace o projednaných bodech a záznam tiskové konference. Informace o vládě najdete také na www.facebook.com/uradvlady nebo na www.twitter.com/strakovka.

Termín

27. února 2017

Program

9.55 – fototermín před jednáním vlády
13.00 – tisková konference po jednání vlády (Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací: http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/
Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.


MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01 Praha 1
T:  +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter