Očekáváné události

22. 6. 2009 10:00

Schůze vlády ČR, TK ve 13 hod.

Schůzi vlády v pondělí 22. června bude od 10 hodin předcházet jednání Výboru pro Evropskou unii. Členové vlády následně projednají mimo jiné:

- návrh zákona o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů

- nařízení vlády o postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše v územích určených k řízeným rozlivům povodní

- návrh Aktualizace nástrojů bytové politiky

- zprávu o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008

- souhrnnou zprávu o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže v roce 2008

- zprávu o plnění opatření Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 – 2009 v roce 2008

- návrh na jmenování do hodností generálů

Kompletní program je k dispozici na www.vlada.cz

9.55 hod. – fototermín

13.00 hod. – tisková konference (čas se může změnit)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem akce.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz

telefon: 22400 2795/2376/2860/2596

www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter