Očekáváné události

7. 9. 2009 10:00

Schůze vlády ČR, TK ve 14 hod.

Členové vlády v pondělí 7. září od 10 hodin projednají mimo jiné:

- Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/30 "Hospodaření Ministerstva obrany se státním majetkem"

- Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/31 „Hospodaření s majetkem státu při ukončení činnosti České konsolidační agentury“

- stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/33 „Finanční prostředky určené na výstavbu univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně“

- souhrnné hodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2008 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2008

- metodiku pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů

- realizaci národního přesídlovacího programu

Kompletní program je k dispozici na www.vlada.cz

9.55 hod. – fototermín

14.00 hod. – tisková konference (čas se může změnit)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem akce.


Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz

telefon: 22400 2795/2376/2860/2596

www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter