Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

16. 4. 2007 15:43

Schůze vlády ČR 18. 4. 2007

Schůze vlády České republiky se koná ve středu 18. dubna 2007 od 9.00 hod. v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1.

strakova akademie barvaVláda bude projednávat mj. následující materiály: Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, kterou se implementuje směrnice 2005/32/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů, Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, Národní plán řízení ochrany státních hranic České republiky, Finanční vypořádání nástrojů Phare/Transition Facility s Evropskou komisí v roce 2006 a Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 06/21 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Dále bude vláda mj. informována o vzdělávání podle „Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech“ a o jejich dodržování za kalendářní rok 2006 a Finančním vypořádání nástrojů Phare/Transition Facility s Evropskou komisí v roce 2006.

Kompletní program lze nalézt na internetové adrese: http://www.vlada.cz/ v odkazu Programy jednání vlády.

8.55 hod. - fototermín
12.00 hod. - tisková konference (termín bude ve středu upřesněn)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před zahájením akce.

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR
tiskovy.odbor@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter