Očekáváné události

1. 6. 2007 14:52

Schůze vlády ČR

Schůze vlády České republiky se koná v pondělí 4. června 2007 v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1. Jednání vlády bude od 9.00 hod. předcházet zasedání Výboru pro Evropskou unii.

Vláda bude projednávat mj. následující materiály: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007 – 2013, Souhrnná zpráva o plnění „Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů“ v roce 2006, Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech a Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2006.

Dále bude vláda mj. informována o činnosti daňové a celní správy České republiky za rok 2006 a Souhrnná informace za rok 2006 o aktivitách realizovaných příslušnými resorty, resp. jejich výkonnými složkami v oblasti potírání nelegálního zaměstnávání cizinců, předkládaná prostřednictvím Meziresortního orgánu pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců v ČR.

Kompletní program lze nalézt v odkazu Programy jednání vlády.
8.55 hod. - fototermín
13.00 hod. - tisková konference (termín bude v pondělí upřesněn)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před zahájením akce.

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR
tiskovy.odbor@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter