Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

15. 6. 2007 15:50

Schůze vlády ČR

Schůze vlády České republiky se koná v pondělí 18. června 2007 v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1.

Vláda bude projednávat mj. následující materiály: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání, Zprávu o korupci v České republice za léta 2005 – 2006 a o plnění Aktualizovaného vládního programu boje proti korupci, Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Kompletní program lze nalézt v odkazu Programy jednání vlády.

8.55 hod. - fototermín
13.00 hod. - tisková konference (termín bude v pondělí upřesněn)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před zahájením akce.

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR
tiskovy.odbor@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter