Očekáváné události

26. 6. 2007 12:51

Schůze vlády ČR

Schůze vlády České republiky se koná ve středu 27. června 2007 od 9.00 hod. v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1.

Vláda bude projednávat mj. následující materiály: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů, Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnosti pro bezpečnost zapalovačů uváděných na trh, Návrh na zřízení vládních stipendijních míst ke studiu na veřejných vysokých školách v České republice pro občany z rozvojových zemí na léta 2008-2012 a Zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 – 2009 v roce 2006.
Dále bude vláda mj. informována o průběhu a ukončení výplat obětem nucené práce a jiného nacistického bezpráví a o záměru působení ČR v Afghánistánu (včetně Provinčního rekonstrukčního týmu) počínaje 2. pololetím 2008.

Kompletní program lze nalézt v odkazu Programy jednání vlády.

V příloze tohoto avíza naleznete i předběžné informace k materiálům projednávaným vládou ČR

8.55 hod. - fototermín
13.00 hod. - tisková konference (termín bude ve středu upřesněn)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před zahájením akce.

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter