Očekáváné události

29. 6. 2009 10:00

TK k závěru českého předsednictví Radě EU, TK v 11 hod. + Schůze vlády ČR, TK ve 14 hod.

Schůzi vlády v pondělí 29. června bude od 10 hodin předcházet jednání Výboru pro Evropskou unii. Po zasedání výboru bude následovat tisková konference k zakončení předsednictví České republiky Radě EU.


9.55 hod. – fototermín před zasedáním Výboru pro EU a zasedáním vlády

11.00 hod. – tisková konference k předsednictví

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem akce.


Členové vlády následně projednají mimo jiné:

- návrh Politiky územního rozvoje České republiky 2008

- návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, vývoj a inovace na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012

- návrh Aktualizace nástrojů bytové politiky

- projekt Pokračování informační kampaně na prevenci nelegální migrace mongolských občanů

- řešení složité personální situace České správy sociálního zabezpečení v oblasti provádění nemocenského pojištění

- návrh na jmenování předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže


Kompletní program je k dispozici na www.vlada.cz

14.00 hod. – tisková konference po zasedání vlády

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem akce.


Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz

telefon: 22400 2795/2376/2860/2596

www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter