Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

29. 6. 2007 16:27

Zasedání Bezpečnostní rady státu 3. července 2007

Předseda vlády České republiky Mirek Topolánek se v úterý 3. července 2007 zúčastní schůze Bezpečnostní rady státu(BRS). Jednání se uskuteční v budově Úřadu vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1. od 9.00 hod.

Důraz schůze BRS je položen na body Zajištění energetické bezpečnosti České republiky, stav a riziko realizace hrozeb a Zpráva o dalším postupu při zajišťování energetické bezpečnosti. Dalším důležitým materiálem je Plán obrany České republiky, který v souladu se stávajícími právními normami z oblasti bezpečnosti ČR, zajišťování obrany ČR a krizového řízení, představuje plánovací dokument pro případné použití ozbrojených sil ČR proti vnějšímu napadení nebo v případě plnění spojeneckých závazků.
Členové BRS budou rovněž seznámeni s problematikou současného stavu výskytu ptačí chřipky na území ČR, včetně přijatých opatření. Bude také podána informace o vyhodnocení krizové situace způsobené ničivým orkánem Kyrill v lednu 2007. Projednán bude i Návrh společného minima pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnostní politiky, které by po svém schválení Bezpečnostní radou státu mělo být základem pro akreditaci studijních programů v oblasti bezpečnosti na všech vysokých školách v ČR.

8.55 hod. - fototermín
10.15 hod. – tiskový briefing (termín bude případně v úterý upřesněn)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před zahájením akce.

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter