Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

17. 10. 2011 10:38

Hlavní vědecký poradce předsedy vlády Petr Fiala

Český politolog, emeritní rektor Masarykovy univerzity. Hlavním vědeckým poradcem předsedy vlády České republiky byl od září 2011 do května 2012.

Petr Fiala Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. se narodil 1. září 1964 v Brně, kde v letech 1983-1988 vystudoval český jazyk a dějepis na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (tehdy UJEP), poté pracoval jako historik v muzeu v Kroměříži (1988-1989). V osmdesátých letech se účastnil některých občanských aktivit, např. tzv. podzemní univerzity (1984-1989), spoluorganizoval nezávislé studentské hnutí (Revue 88). Po listopadu 1989 krátce působil jako novinář a redaktor, poté se podílel na založení oboru politologie. V roce 1996 se habilitoval na Univerzitě Karlově v Praze, v roce 2002 byl jmenován prvním profesorem politologie v České republice. Působil mj. jako vedoucí Katedry politologie (1993-2002), Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií (2002-2004), ředitel Mezinárodního politologického ústavu (1996-2004) a děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (2004); v roce 2002 získal Jean Monnet Chair in European Political Integration, od roku 2005 vede Institut pro srovnávací politologický výzkum.

Ve své vědecké práci se specializuje na srovnávací politologii a evropskou politiku. Je autorem nebo spoluautorem 14 monografií a více než 200 odborných studií publikovaných v řadě zemí, podílel se na řešení mnoha národních i mezinárodních výzkumných projektů. K jeho nejznámější knihám patří např. Evropská unie (s M. Pitrovou, 2003, 2009), Evropský mezičas (2007, 2010), Katolicismus a politika (1996), Die Verborgene Kirche (s J. Hanušem 2004), Laboratoř sekularizace (2007), Teorie politických stran (s M. Strmiskou 1998, 2009), Partie i systemy partyjne Europy Środkowej (s A. Antoszewskim, R. Herbutem a J. Srokou 2003) a Politika, jaká nemá být (2010). Za svou akademickou činnost získal řadu ocenění u nás i v zahraničí, v roce 2011 byl vyznamenán Zlatou plaketou prezidenta republiky.

Profesor Fiala byl po dvě funkční období rektorem Masarykovy univerzity (2004-2011), nyní zde působí jako prorektor pro akademické záležitosti. Masarykova univerzita (45 tisíc studentů, 5 tisíc zaměstnanců) se pod jeho vedením stala významnou středoevropskou vzdělávací a výzkumnou institucí, je nejžádanější českou vysokou školou z hlediska zájmu uchazečů, zahraniční posluchači tvoří již 14 procent jejích studentů. V tomto období Masarykova univerzita postavila nový kampus, který je jednou z největších staveb a jednorázových investic (220 mil. €) v oblasti vysokého školství ve střední a východní Evropě; v roce 2011 byl schválen projekt Středoevropského technologického institutu (CEITEC) ve výši 5,3 mld. Kč z prostředků evropských strukturálních fondů koordinovaný Masarykovou univerzitou.

Petr Fiala je dlouhodobě činný v institucích a orgánech zabývajících se vysokým školstvím a výzkumem v ČR i v zahraničí. V letech 2005-2009 byl místopředsedou, v letech 2009-2011 předsedou České konference rektorů, na mezinárodní úrovni byl mj. členem Rady Evropské univerzitní asociace (2009-2011). Pracuje v řadě odborných poradních orgánů, Parlamentem České republiky byl v roce 2007 zvolen do Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, vládou ČR byl v roce 2002 jmenován členem Akreditační komise (působil zde do roku 2004), v roce 2008 se stal členem Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Je členem mnoha vědeckých a akademických rad veřejných i soukromých vysokých škol a výzkumných institucí v České republice i v zahraničí.

Od 2. května 2012 je ministrem školství, mládeže a tělovýchovy.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter